Kansallisia verouutisia

24.8.2015Comments Off on Kansallisia verouutisia

Saksan liittotasavallan hallituskabinetti on tehnyt päätöksen kahdesta lakiehdotuksesta liittyen automaattiseen veroinformaatioiden vaihtoon muiden EU maiden sekä kolmansien maiden välillä.

Päätöksiin liittyvä käytäntö on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alusta voimaan.