ACP Yrityksenä

Erikoisosaajien yhteistyöverkko

ACP:lla on käytössä kansainvälinen verkko, johon kuuluu erikoisosaajia eri Euroopan maista. Vahvuuteemme kuuluu kokonaisvaltainen osaaminen, jolla varmennetaan ja parannetaan asiakkaidemme kilpailutilannetta ja kansainvälistymistä. Olemme yhdessä kumppaneittemme kanssa rakentaneet joustavan, kansainvälisen ja monikulttuuria taitavan organisaation, joka pyrkii tekemään joskus mahdottomat asiat mahdollisiksi. Toimimme eri puolilla Eurooppaa ja tarjoamme tähän liittyvää kokonaisvaltaista veropalvelua.

Asiakkaat hyötyvät

ACP asiakkaat hyötyvät laajasta, joustavasta ja toimivasta kansainvälisestä yhteistyöverkosta. Suorat kontaktit viranomaisiin eri maissa nopeuttavat asioiden hoitoa. Kansainvälisen teollisuuden ja tutkimuskentän kontaktit auttavat liiketoimintojen kehityksessä.

One face to the Customer

ACP:n liiketoimintaperiaate perustuu asiakkaan ja ACP:n väliseen henkilösuhteeseen. Valittu yhdyshenkilö toimii asiakkaan ainoana kontaktina. Hän ottaa toimeksiannon vastaan ja on vastuullinen kokonaisvaltaisesta työstä ja ratkaisusta koko toimeksiannon ajan.

Know how:n siirtäminen

ACP laajan eri toimialoilta tulleen kokemuksen avulla ymmärrämme ja tunnemme liiketoimia voimme näin auttaa oikean tietotaidon ja tiedon siirtämisessä. Yrityksen suora kustannushyöty ja nopea ja varmempi pääsy markkinoille näkyvät tuloksessa.