Verouudistuksia eri toimialoille

1.1.2012Comments Off on Verouudistuksia eri toimialoille

Euroopan perintöveroasetukset tulossa;

Asetuksen tarkoituksena on poistaa epäselvyydet minkä maan verotuksen perusteella kansainvälisissä tapauksissa perintöverot määräytyvät.

Esimerkkinä; Miten vakituisesti Saksassa asuvan ja veroja maksavan suomalaisen suomessa tapahtuvan perinnön verotus tapahtuu?

Asetus sisältää seuraavat määritykset:

–         Tuomioistuinten toimivalta

–         Sovellettava perintövero (maa)

–         Päätösten ja julkisten asiakirjojen hyväksyntä, niiden täytäntöönpano ja ulosmittaus

–         Eurooppalaisen perunkirjatodistuksen käyttöönotto (perintötodistus)

Asetuksen odotetaan astuvan voimaan tämän vuoden kesällä. Asetus astuu voimaan kaikissa Euroopan maissa, paitsi Isossa-Britanniassa, Tanskassa ja Irlannissa.